Design & Build

Design&Build to nowoczesne podejście do realizacji skomplikowanych projektów fit-outowych. Polega na powierzeniu realizacji od projektu po wykonawstwo jednej jednostce. Takie rozwiązanie ogranicza liczbę zaangażowanych w projekt stron na linii Inwestor – Wykonawca. Skutkuje to wyraźnie krótszym czasem realizacji, lepszą kontrolą budżetu oraz mniejszą ilością problemów do skoordynowania po stronie Inwestora.

Design & Build - opis procesu

Project Manager

Przypisana do projektu osoba pełniąca opiekę nad realizacją projektu od początku do końca. Jest to osoba kontaktowa przewidziana do dyspozycji Inwestora, odpowiedzialna za sprawną realizację projektu.

Opis procesu

OFERTA

Na etapie przygotowania oferty analizujemy potrzeby klienta. Dobre ich poznanie jest ważne, aby zaprojektować lokal spełniający oczekiwania ale też zaplanowane funkcje. Do potrzeb klienta zaliczmy także budżet jaki jest przeznaczony na realizację zadania. Informacja o ramach finansowych ułatwia i przyspiesza proces planowania i doboru rozwiązań zastosowanych w projekcie. Proces analizy kończy się ofertą i podpisaniem umowy na przygotowanie projektu.

PROJEKT

Prace projektowe dzielą się na przygotowanie dwóch opracowań: projektu funkcji i projektu koncepcyjnego.

Projekt funkcji składa się z:

  • Moodboardów i benchmarking’u
  • Wstępnego układu funkcji na rzucie
  • Scenariuszy użytkowania przestrzeni
  • Wstępnej palety materiałów
  • Propozycje wyposażenia stałego

Projekt koncepcyjny składa się z:

  • Wizualizacji koncepcji
  • Dobór wyposażenia stałego
  • Propozycja mebli
  • Zestawienie materiałowe
  • Projekt oświetlenia

OFERTA

Na tym etapie zaczynamy przygotowywać kosztorys w ramach ustalonego budżetu. Analizujemy potrzeby i możliwości aby jak najlepiej zrealizować założony na zadanie budżet. Na etapie oferty ustalany jest wstępny harmonogram prac produkcyjnych i fit-outowych. Na tym etapie podpisana zostaje także umowa na realizację projektu wykonawczego oraz na realizację mebli i wyposażenia projektowanego wnętrza.

PLANOWANIE I PRODUKCJA

Na tym etapie powstaje projekt wykonawczy wnętrz , projekty wykonawcze mebli autorskich, lad i barów, projekt oświetlenia wraz z obliczeniami i symulacją, zestawienie i ofertowanie wyposażenia stałego, zestawienie i ofertowanie materiałów wykończeniowych, zakupy materiałów oraz komponentów, produkcja mebli i wyposażenia, planowanie i harmonogramowanie prac na obiekcie.

MONTAŻ

Na tym etapie gotowe elementy wyposażenia oraz meble na zamówienie są dostarczane i kompleksowo montowane na obiekcie zgodnie z harmonogramami i postępami frontu robót budowlanych.

 

Jesteś zainteresowany naszą ofertą Design & Build ?

Skontaktuj się z nami

Icon Concept Design

Przedsiębiorstwo Vonart sp. z o.o. sp. k.

NIP: 8943127385 / REGON: 369717516

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000723492