Proces realizacji projektu mebli na zamówienie

WSTĘPNA WYCENA

Na podstawie przesłanych przez klienta projektów i dokumentacji wykonawczej przygotowujemy wstępną kalkulację na realizację projektu. Na tym etapie uzgadniane są różne kwestie związane z optymalizacją projektu – dobór rozwiązań technologicznych i materiałów do produkcji. W Icon Concept dbamy o odpowiednią edukację klienta, dlatego zawsze proponujemy uzasadnione zmiany i optymalizacje.

OFERTA I ZAWARCIE UMOWY

Po ustaleniu ostatecznego zakresu prac, materiałów i rozwiązań przygotowujemy ofertę na wykonanie mebli będących przedmiotem umowy. Na tym etapie przekazujemy Zamawiającemu wzór umowy oraz wymagane dokumenty potrzebne do złożenia zamówienia. Po podpisaniu umowy wystawiamy fakturę Vat Proforma i czekamy na wpłatę zaliczki zgodną z umową. Po zaksięgowaniu środków na naszym kącie rozpoczynamy prace projektowe.

PROJEKT WYKONAWCZY

Jeżeli Zamawiający nie dyposnował wcześniej projektem wykonawczym zatwierdzonym do umowy jako obowiązujący, Icon Concept przygotowuje projekty i dokumentację techniczną do zamawianych mebli. Dokumentacja techniczna przekazana jest Zamawiającemu do zatwierdzenia lub wniesienia poprawek. Zatwierdzona dokumentacja techniczna trafia na produkcję.

PRODUKCJA

Po zatwierdzeniu dokumentacji produkcyjnej zlecenie trafia na produkcję. Czas realizacji zamówienia, zawsze określony w umowie, jest czasem kiedy: zamawiamy materiały, realizujemy produkcję, pakujemy i przygotowujemy meble do montażu lub wysyłki.

DOSTAWA / MONTAŻ

W momencie otrzymania informacji o gotowości obiektu do montażu lub wysyłki następują prace, których zakres określa umowa. Prace realizowane są przez specjalistów Icon Concept i kończą się odbiorem w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz Icon Concept. Podczas odbioru sporządza się protokół, w którym zawiera się ewentualne usterki. Usterki usuwane są zgodnie z umową w terminie wskazanym w umowie.

GWARANCJA / REKLAMACJE

Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są na piśmie i rozpatrywane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży. Wszelkie naprawy uzasadnionych i uznanych awarii realizowane są przez serwis Icon Concept w ciągu 14 dni od uznania roszczenia gwarancyjnego lub w innym określonym w umowie terminie. Okres gwarancyjny dla Przedsiębiorców wynosi standardowo 12 miesięcy, chyba że strony umownie uzgodnią inny okres.